Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą, KOCHAJ ICH MIMO TO. Jeśli uczynisz coś dobrego,  zarzucą ci egoizm i ukryte intencje,  CZYŃ DOBRO MIMO TO. Jeśli ci się coś uda,   zyskasz fałszywych przyjaciót i prawdziwych wrogów. STARAJ SIĘ MIMO TO. Dobro, które czynisz,  jutro zostanie zapomniane. CZYŃ DOBRO MIMO TO.
Uczciwość i otwartość wystawią cię na ciosy. BĄDŹ MIMO TO UCZCIWY I OTWARTY. To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat, moźe przez jedną noc lec w gruzach. BUDUJ MIMO TO. Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna, ale kiedy będziesz pomagał ludziom, oni mogą cię zaatakować. POMAGAJ IM MIMO TO. Daj światu z siebie wszystko, a wybiją ci zęby. MIMO TO DAJ ŚWIATU Z SIEBIE WSZYSTKO.

Average Rating: 4.9 out of 5 based on 281 user reviews.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.