Jan Paweł II

  1. ‚Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.’
  2. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi.’
  3. ‚Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.’
  4. ‚Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.’
  5. ‚Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.’
  6. ‚Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu.’
  7. ‚Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.’
  8. ‚Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.’
  9. ‚Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.’